Reglement

Clubreglement Zomerseizoen

INLEIDING

Dit reglement moet ertoe bijdragen iedereen gelijke rechten te waarborgen op reservatie.  Het naleven is voor elk lid een “sportieve” opdracht.

1.       LIDMAATSCHAP

De lidkaart geldt als bewijs van het lidmaatschap. Zij moet, op vraag van een ander clublid, een bestuurslid of een eternitmedewerker, kunnen getoond worden. Daarom is het noodzakelijk steeds je lidkaart bij te hebben.
Pas ingeschreven leden zullen zo spoedig mogelijk hun lidkaart bezorgd krijgen.

Hier online-inschrijven.

2.       TOEGANG TOT DE TENNISVELDEN

A.        De tennisvelden, gelegen in het sportcomplex Eternit, zijn toegankelijk van  09.00 u. tot 23.00 u.

B.        Enkel leden van T.C. Eternit hebben toegang tot de terreinen.

De buitenterreinen zijn in principe afgesloten met een hangslot. De sleutels bevinden zich aan het prikbord.

Indien het terrein het volgend uur niet in gebruik genomen wordt dan sluiten de spelers, die het terrein verlaten, het terrein af en hangen de sleutel opnieuw aan het prikbord.

C.        Uitnodigingen.

 Alleen leden van de tennisclub kunnen uitnodigen.
 Een genodigde moet vergezeld zijn van minstens 1 clublid.
 In het reservatiesysteem (zie onder) voegt men de naam/namen van de genodigde(n) manueel toe. De boeking zal aangeduid zijn met een specifiek figuurtje.

Kostprijs :

 5,00 € met 1 genodigde, per uur op een terrein.
 10,00 € voor 2 of 3 genodigden, per uur op een terrein.

De betaling gebeurt per overschrijving op nummer : BE02 9795 2744 1040 (vermelding “genodigde”)

P.S. Genodigden spelen op eigen risico en zijn niet verzekerd.

3.       RESERVATIES

Reservaties gebeuren via het online reservatiesysteem https://tennisonline.biz/en/home.

In deze tool gelden volgende 2 hoofd regels:

a) Je kan maximum ‘6 dagen + 22 uren’ op voorhand reserveren. Dwz: je kan hetzelfde uur voor de week nadien pas boeken, 1 uur na het verlaten van het terrein.

b) Er is slechts één reservatie in de toekomst toegelaten. Dwz: je kan pas opnieuw reserveren als je vorige reservatie beëindigd is of geannuleerd.

Enkel leden kunnen reserveren.

1. Bij enkel spel worden de 2 spelende leden uit de ledenlijst gekozen.

2. Bij dubbel spel kan men 2 opeenvolgende uren reserveren en selecteert men de 4 spelende leden uit de ledenlijst.

3. Reservatie door het bestuur.
Ter gelegenheid van competities, clubtornooien, lessen en andere initiatieven kan het bestuur van T.C. Eternit de nodige terreinen reserveren.

4. Reservaties vervallen indien men 10 minuten na het begin van het gereserveerde uur niet op het terrein aanwezig is.  Het terrein mag dan worden bezet door reeds aanwezige spelers.

5. Reserveren tijdens de vakantieperiode.
Jongeren beneden de 16 jaar worden verzocht om tijdens de vakantie zoveel mogelijk vóór 18.00 uur te spelen, dit om andere spelers die overdag niet vrij zijn de gelegenheid te geven ‘s avonds te spelen.

4.      ALGEMEEN

  Tenniskledij en tennispantoffels verplicht.
  De elementaire normen van wellevendheid moeten zowel op als buiten de
tennisterreinen in acht genomen.
  In het lidgeld is een sportverzekering begrepen.
  Afval en drankverpakking dienen in de vuilbak gedeponeerd te worden !

5.      SANCTIES

Het niet respecteren van het reglement kan aanleiding geven tot sancties.
Naargelang de ernst van de feiten kunnen o.a. de volgende maatregelen worden getroffen :
                        – tijdelijke schorsing
                        – schrapping van de ledenlijst.

Wij rekenen erop dat elk lid dit reglement met de nodige fairplay zal naleven en het bestuur wenst iedereen nog een sportief tennisseizoen.