Lidmaatschap & Reglement

Clubreglement

1.       LIDMAATSCHAP

indien je voorheen al lid was kan je inschrijven kan via deze link (twizzit/aanbod). Je gegevens van vorig jaar worden dan overgenomen.

Ben je nieuw in onze club, of heb je nog geen account, dan kan je het formulier https://app.twizzit.com/v2/public/form/a43493dd267dad41aa65603baab9271a invullen. Je ontvangt dan een mail waar je een account kan aanmaken.

Zodra we je lidgeld ontvangen, wordt je lidmaatschap geactiveerd en kan je een terrein reserveren.

Ben je je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten om in te loggen in Twizzit? Volg dan onderstaande stappen om het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van je account opnieuw in te stellen:

  1. Surf naar https://app.twizzit.com.
  2. Klik onderaan op ‘Forgot username or password?‘.
  3. Geef de naam van je club / organisatie in. Onder de zoekbalk verschijnen een of meerdere namen die voldoen aan je zoekopdracht. Klik op de naam van je club / organisatie.
  4. Geef je e-mailadres, naam en voornaam op in de daarvoor voorziene velden.
  5. Klik op ‘search‘.
  6. Klik op het account die overeenkomt met jouw gegevens.
  7. Vervolgens ontvang je een link in je mailbox waarmee je je gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw kan instellen.
  8. Geef een nieuwe gebruikersnaam en nieuw wachtwoord in. Bevestig je wachtwoord door het een tweede keer in te geven.
  9. Klik vervolgens op ‘save & continue‘.

2.       TOEGANG TOT DE TENNISVELDEN

A.        De tennisvelden, gelegen in het sportcomplex Eternit, zijn toegankelijk van  09.00 u. tot 23.00 u.

B.        Enkel leden van T.C. Eternit kunnen reserveren.

De buitenterreinen zijn in principe afgesloten met een hangslot. De sleutels bevinden zich aan het berichtenbord in de inkomhal.

Indien het terrein het volgend uur niet in gebruik genomen wordt dan sluiten de spelers, die het terrein verlaten, het terrein af en hangen de sleutel opnieuw aan het berichtenbord.

C.        Uitnodigingen.

 Alleen leden van de tennisclub kunnen uitnodigen.
 Een genodigde moet vergezeld zijn van minstens 1 clublid.
 In het reservatiesysteem (zie onder) voegt men de naam/namen van de genodigde(n) manueel toe. De boeking zal aangeduid zijn met een specifiek figuurtje.

Kostprijs :

 5,00 € met 1 genodigde, per uur op een terrein.
 10,00 € voor 2 of 3 genodigden, per uur op een terrein.

De betaling gebeurt per overschrijving/payconiq op nummer : BE02 9795 2744 1040 (vermelding “naam van genodigde”).

P.S. Genodigden spelen op eigen risico en zijn niet verzekerd.

3.       RESERVATIES

Reservaties gebeuren via het online reservatiesysteem  https://app.twizzit.com/

In deze tool gelden volgende 2 hoofdregels:

a) Je kan maximum ‘6 dagen + 22 uren’ op voorhand reserveren. Dwz: je kan hetzelfde uur voor de week nadien pas boeken, 1 uur na het verlaten van het terrein.

b) Er zijn 2 reservaties in de toekomst toegelaten.

1. Bij enkel spel worden de 2 spelende leden uit de ledenlijst gekozen.

2. Bij dubbel spel kan men 2 opeenvolgende uren reserveren en selecteert men de 4 spelende leden uit de ledenlijst.

3. Reservatie door het bestuur.
Ter gelegenheid van competities, clubtornooien, lessen en andere initiatieven kan het bestuur van T.C. Eternit de nodige terreinen reserveren.

4. Reservaties vervallen indien men 10 minuten na het begin van het gereserveerde uur niet op het terrein aanwezig is.  Het terrein mag dan worden bezet door reeds aanwezige spelers.

5. Reserveren tijdens de vakantieperiode.
Jongeren beneden de 16 jaar worden verzocht om tijdens de vakantie zoveel mogelijk vóór 18.00 uur te spelen, dit om andere spelers die overdag niet vrij zijn de gelegenheid te geven ‘s avonds te spelen.

4.      ALGEMEEN

  Tenniskledij en tennispantoffels verplicht.
  De elementaire normen van wellevendheid moeten zowel op als buiten de
tennisterreinen in acht genomen.
  In het lidgeld is een sportverzekering begrepen.
– Het terrein dient na gebruik geborsteld te worden.
Gelieve geen afval op de terreinen achter te laten.

5.      SANCTIES

Het niet respecteren van het reglement kan aanleiding geven tot sancties.
Naargelang de ernst van de feiten kunnen o.a. de volgende maatregelen worden getroffen :
                        – tijdelijke schorsing
                        – schrapping van de ledenlijst.

Wij rekenen erop dat elk lid dit reglement met de nodige fairplay zal naleven.