Reglement

Clubreglement

1.       LIDMAATSCHAP

Inschrijven kan via deze link.

Zodra we je lidgeld ontvangen, wordt je lidmaatschap geactiveerd en kan je een terrein reserveren.

2.       TOEGANG TOT DE TENNISVELDEN

A.        De tennisvelden, gelegen in het sportcomplex Eternit, zijn toegankelijk van  09.00 u. tot 23.00 u.

B.        Enkel leden van T.C. Eternit kunnen reserveren.

De buitenterreinen zijn in principe afgesloten met een hangslot. De sleutels bevinden zich aan het berichtenbord in de inkomhal.

Indien het terrein het volgend uur niet in gebruik genomen wordt dan sluiten de spelers, die het terrein verlaten, het terrein af en hangen de sleutel opnieuw aan het berichtenbord.

C.        Uitnodigingen.

 Alleen leden van de tennisclub kunnen uitnodigen.
 Een genodigde moet vergezeld zijn van minstens 1 clublid.
 In het reservatiesysteem (zie onder) voegt men de naam/namen van de genodigde(n) manueel toe. De boeking zal aangeduid zijn met een specifiek figuurtje.

Kostprijs :

 5,00 € met 1 genodigde, per uur op een terrein.
 10,00 € voor 2 of 3 genodigden, per uur op een terrein.

De betaling gebeurt per overschrijving/payconiq op nummer : BE02 9795 2744 1040 (vermelding “naam van genodigde”).

P.S. Genodigden spelen op eigen risico en zijn niet verzekerd.

3.       RESERVATIES

Reservaties gebeuren via het online reservatiesysteem  https://app.twizzit.com/

In deze tool gelden volgende 2 hoofdregels:

a) Je kan maximum ‘6 dagen + 22 uren’ op voorhand reserveren. Dwz: je kan hetzelfde uur voor de week nadien pas boeken, 1 uur na het verlaten van het terrein.

b) Er zijn 2 reservaties in de toekomst toegelaten.

1. Bij enkel spel worden de 2 spelende leden uit de ledenlijst gekozen.

2. Bij dubbel spel kan men 2 opeenvolgende uren reserveren en selecteert men de 4 spelende leden uit de ledenlijst.

3. Reservatie door het bestuur.
Ter gelegenheid van competities, clubtornooien, lessen en andere initiatieven kan het bestuur van T.C. Eternit de nodige terreinen reserveren.

4. Reservaties vervallen indien men 10 minuten na het begin van het gereserveerde uur niet op het terrein aanwezig is.  Het terrein mag dan worden bezet door reeds aanwezige spelers.

5. Reserveren tijdens de vakantieperiode.
Jongeren beneden de 16 jaar worden verzocht om tijdens de vakantie zoveel mogelijk vóór 18.00 uur te spelen, dit om andere spelers die overdag niet vrij zijn de gelegenheid te geven ‘s avonds te spelen.

4.      ALGEMEEN

  Tenniskledij en tennispantoffels verplicht.
  De elementaire normen van wellevendheid moeten zowel op als buiten de
tennisterreinen in acht genomen.
  In het lidgeld is een sportverzekering begrepen.
– Het terrein dient na gebruik geborsteld te worden.
Gelieve geen afval op de terreinen achter te laten.

5.      SANCTIES

Het niet respecteren van het reglement kan aanleiding geven tot sancties.
Naargelang de ernst van de feiten kunnen o.a. de volgende maatregelen worden getroffen :
                        – tijdelijke schorsing
                        – schrapping van de ledenlijst.

Wij rekenen erop dat elk lid dit reglement met de nodige fairplay zal naleven.